Holistik (bütünsel) her şeyi bir bütün olarak ele alır. Holistik Koçluk, danışanın tüm yaşamının yanı sıra zihninin, vücudunun ve ruhunun farkında olmasıyla ilgilidir. Holistik Koç, yaşamlarında daha fazla akış ve denge elde etmek isteyen bireylerle çalışır. Her bireyin benzersiz özelliklerini, deneyimlerini, yaratıcı düşüncelerini ve kişisel gereksinimlerini keşfedip, kabul ederek yaşamlarındaki pozitif değişikliklere rehberlik eder, motive eder ve ilham verir. Holistik Koçluk sürecinde birçok teknik ve araç kullanılır. Örneğin; duygusal özgürlüğü güçlendirme, stres yönetimi ve meditasyon egzersizleri gibi.

Holistik Koçluk ve danışan ilişkisi “Yaşam Çarkı” tekniği ile başlar. Yaşam Çarkı tekniği, koçun, danışanının bugün hayatının hangi evresinde olduğunu anlamasını sağlar. Yaşam Çarkı sadece danışanın hayatına değil, aynı zamanda danışanın hayatını etkileyen kişilere de bakar örneğin ebeveynler, çocuklar, torunlar, kardeşler, kuzenler, arkadaşlar, meslektaşlar ve tanıdıklar. Holistik Koç, danışanın kendi içinde ve tüm hayatı boyunca nerede olduğunu anlamasına izin vererek, kendi iç benliğinin farkına varması ve bağlantı kurması için zaman ve fırsat verir. Holistik koçluk ve yaşam koçluğu birbirini tamamlayarak danışanın kendi yolunu bulmasına rehberlik eder.

Holistik Koç Ne Yapar?

  • Danışanların doğru yönü bulma ve yol boyunca karşılarına çıkabilecek zorlukları aşmalarına yardımcı olur.
  • Danışanların hayatlarını daha keyifli ve verimli yaşamalarına yardımcı olur.
  • Danışanların gerçek kimliklerinin ihtişamını keşfetmelerine ve kucaklamalarına, ruhlarını tam olarak forma sokmalarına yardımcı olur.
  • Danışanların tam potansiyellerine erişmelerine ve arzu ettikleri ve hak ettikleri yaşamların güçlü yaratıcıları olmalarına yardımcı olur.
  • Danışanlarına hayatlarındaki olumlu değişikliklere teşvik eder.