Yaşam Koçluğu danışanların en yüksek potansiyele ulaşmalarını sağlayan bir eğitim, bilgilendirme ve değişim yolculuğudur. Kişilerin hedeflerini belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmaları, sahip oldukları kişisel performansları keşfetmeleri ve gerçekleştirmeleri hakkında güçlü sorular üzerine kurulmuş bir sistemdir. Koçluk bir performans artırma sürecidir ve etkili araçlar yardımıyla kişilerin ve kurumların mevcut performansları üzerinde artış gerçekleştirmeyi hedefler.

Danışan ile koç arasındaki bu ilişkiye koçluk adı verilir. Koçluk süreci tamamen organize ve planlı bir değişim sürecidir. Kişilerin ve kurumların ‘’Mevcut Durum – İstenen Durum’’ modeline göre verimliliklerini artırmalarına yardımcı olur. Koçlukta en önemli konu danışanla ‘’uyumu yakalayabilme’’ mekanizmasıdır. Danışanın üzerinde sağlanan güven ve yakalanan uyum ne kadar güçlü ise koçluk süreci o kadar hızlı ve başarılı olacaktır. Yaşam Koçu, danışanının hayat içindeki huzursuzluklarını, memnuniyetsizliklerini gidermede ve özsaygılarını geliştirmede, hayattaki amaçlarına ulaşmada yardımcı olur. Danışanını büyük bir ilgi ve dikkatle dinleyerek onun yaşam yolculuğundaki haritasnı çizer. Bir yaşam koçu öncelikle danışanını çok iyi analiz ederek, danışanın zihin yapısını ve nasıl düşündüğünü anlar. Danışanın kişilik haritasını çıkartarak, doğru ve yanlışlarını görmesine yardımcı olur. Yaşam koçu insanların gelişim sürecinde onların en ideal seviyeye gelmelerine yardımcı olur. Koçlar, danışanlarının yaşamsal alanlarında iş, özel ve sosyal hayatlarında, sağlık durumlarında, yaşam amaçlarını ve hedeflerini bulmalarında, gerçekte olmak istedikleri nokta ile ilgili yaşamın her alanında motivasyon ve performans artıran kişilerdir. Yaşam Koçu, danışanına güçlü sorular sorarak danışanının farkındalığını geliştirir, içinde bulunduğu çatışmanın ve sorunun çözümünü danışanın kendi içinde bulmasına çalışır. Bir koç danışanınla seans durumundayken kendi gerçekliğini kullanmaz her zaman objektiftir, danışanı tam ve eksiksiz kabul eder yargılamaz, tavsiyelerde bulunmaz. Güçlü sorular ve güçlü gözlemler ile danışanın kendi gerçeğini görmesine yardımcı olur.

Kimler Yaşam Koçluğu Alabilir?

 • Hedef belirlemek ve hedefe ulaşmak.
 • Hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek.
 • Hayatlarını daha mutlu ve doyumlu yaşamak.
 • Kişisel bir imaj oluşturmak.
 • Kariyerini değiştirmek veya geliştirmek ve yeni kararlar almak . 
 • Meslek seçiminde kararsızlık yaşayanlar.
 • İlişkilerini daha mükemmele taşımak.
 • Özgüven kazanmak. 
 • Yaşamlarında aynı kısır döngü tekrar edenler. (Örneğin, sürekli aldatılıyorum, işten atılıyorum, para kaybediyorum, sosyal fobim var, özgüven eksikliğim var v.s.)
 • Yaşam tatminlerini artırmak.
 • Yaratıcılıklarını artırmak.
 • Markalaşmak.
 • Manevi tatmin yaşamak.
 • Özdisiplin geliştirmek.
 • İletişim becerilerini geliştirmek.
 • İş ve özel yaşam dengesi kurmak.
 • Sadeleşmek.
 • Hobi geliştirmek.
 • Duygularını yönetmek. 
 • Hayatlarını planlamakta güçlük çekenler.
 • Alışkanlıklardan kurtulmak.
 • Parayı daha iyi yönetmek.
 • Değişen durum ve çevreye uyum sağlamak.
 • İş ve kariyerini ileriye taşımak.
 • Zor dönemleri (ergenlik, sınav, diyet, işsizlik, hastalık, ölüm, iflas, boşanma, iş değişikliği, doğal afet vb.) sağlıklı atlatmak.
 • Emekli olup, bunalıma girenler.
 • Boşanmış olup, bunalımda olanlar.
 • Hayatlarındaki stres ile baş edemeyenler.
 • Her türlü ilişki problemi yaşayanlar. (İş, eş, aşk, arkadaşlık v.s.)
 • Hayatına yenilik katmak isteyenler.
 • Hayatlarındaki karmaşadan rahatsız olanlar.
 • Evliliklerinde ve ilişkilerinde tatmin edici bir seviyeye gelmek isteyenler.
 • Dengeli, sağlıklı ve doyumlu bir yaşam sürmek isteyenler.
 • 12 yaşın üzerindeki herkes yaşam koçluğu alabilir.

Koçluk Alanları

Yaşam Koçluğu: İnsanı ruh, beden, zihin ve kalp bütünlüğü içinde ele alır. Kişilerin iş ve kariyer, finans, aile ve sosyal çevre, sağlık, ilişki, eğlence, hobi, fiziksel çevre ve kişisel alanlarındaki tatmin seviyelerini artırmayı hedefler.

Kariyer Koçluğu: Bireylerin hangi mesleğin kendine uygun olduğunu, bu mesleğe adım atmak için kendilerine hangi yatırımı yapmaları gerektiğini keşfetmeleri konusunda izlenilen süreçtir. Mülakatlara hazırlanma, iş arama, iş seçme vb. uzmanlık gerektiren taleplerde, koçun kişisel uzmanlığından da yararlanılabilmektedir. 

Öğrenci Koçluğu: Öğrencilerin, özgüvenini, özsaygısını, öz değerini ve öz sorumluluğunu artırmayı hedefleyen ve öğrencileri bütünsel (duygu, düşünce, davranış) olarak geliştiren bir süreçtir. 

Sağlıklı Yaşam Koçluğu: Spor, beslenme, terapi vb. uzmanlıklara entegre olarak verilen bir koçluk hizmetidir.